Domowa Stolarnia

+48 732 010 861

kontakt@domowastolarnia.pl

Wrocław, ul. Lelewela 4

Pon. – Pt.   10.00 – 18:00

Regulamin rezerwacji

 • 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. System rezerwacji Domowa Stolarnia prowadzony jest przez
  DOMOWA STOLARNIA SP Z O O, ul. Marcellego Bacciarellego 54, 51-649 Wrocław, KRS 0000746802, REGON 381163860, NIP 8982245002
 • 2. KONTAKT
 1. Adres warsztatu:
  Domowa Stolarnia
  ul. Bacciarellego 54
  51-649 Wrocław
 2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@domowastolarnia.pl
 3. Numer telefonu: +48 732-010-861
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
 • 3. DOKONYWANIE REZERWACJI
 1. Użytkownik dokonuje rezerwacji na wybrane warsztaty za pomocą Systemu Rezerwacji.
 2. Użytkownik dokonuje wyboru systemu płatności za wybrane warsztaty.
  a) W przypadku wyboru płatności poprzez system Przelewy24 opłata dokonywana jest natychmiastowo.
  b) W przypadku wyboru płatności poprzez przelew Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie umożliwiającym weryfikację opłaty przed dniem rozpoczęcia warsztatów.
 3. Domowa Stolarnia zobowiązuje się do weryfikacji opłaty oraz poinformowania Użytkownika w ciągu 24 godzin od otrzymania opłaty. Informacje na temat pomyślnego dokonania rezerwacji odbędzie się drogą mailową, na adres podany przez Użytkownika w formularzu rezerwacji.
 • 4. ODSTĄPIENIA OD REZERWACJI I REKLAMACJE
 1. Konsument ma prawo odstąpić od rezerwacji w terminie do 2 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów. Odstąpienia po tym terminie będą rozpatrywane indywidualnie.
 2. Domowa Stolarnia zobowiązuje się do zwrotu kosztów rezerwacji Użytkownikowi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji, a 100% kwoty zapłaconej za rezerwację zostanie zwrócona na konto  Użytkownika, z którego została dokonana opłata.
 3. Domowa Stolarnia zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika w momencie jeżeli odstąpienie od rezerwacji nastąpi z adresu e-mail innego niż podanego przy momencie dokonywania rezerwacji lub jeżeli użytkownik wskaże konto do zwrotu inne niż użyte przy rezerwacji.
 4. Wszelkie reklamacje można zgłaszać pod adresami i telefonami kontaktowymi. Reklamacje powinny zawierać opis oraz powód zgłoszenia reklamacji. Domowa Stolarnia ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Uczestnika uznane zostało za prawidłowe.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem e-mail oraz nr telefonu:

kontakt@domowastolarnia.pl
+48 732-010-861