Regulamin pracowni stolarskiej

W pracowni stolarskiej chcemy abyście czuli się dobrze, ale przede wszystkim bezpiecznie. W związku z tym, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracy Wam i innym uczestnikom, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem pracowni.

  1. Pracownia Domowej Stolarni znajduje się pod adresem:
   Domowa Stolarnia
   ul. Hubska 7
   50-502 Wrocławoraz jest prowadzona przez podmiot:
   Domowa Stolarnia sp. z o.o.
   ul. Marcellego Bacciarellego 54
   51-649Wrocław
   NIP 898-224-50-02
   REGON 381163860
   KRS 0000746802
   Kapitał zakładowy – 50 000 zł
  2. W trakcie odbywających się warsztatów stolarskich dla pasjonatów oraz w trakcie indywidualnej pracy w ramach wynajęcia stanowiska warsztatowego obowiązuje poniższy regulamin pracowni.
  3. Prace w trakcie pobytu w stolarni mogą być wykonywane na dodatkowych stołach warsztatowych lub stanowiskach, które wskazywane są przez osobę aktualnie nadzorującą pracownię.
  4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby, o ile prowadzący warsztaty lub osoba nadzorująca stanowiska nie zezwoli na pracę większej ilości osób.
  5. Do dyspozycji uczestników są narzędzia i elektronarzędzia znajdujące się tylko i wyłącznie na stanowiskach warsztatowych, tj.:
   – piły płatnice, piły grzbietnice (w tym przyrżnie oraz piły nastawne)
   – wiertarko-wkrętarki
   – szlifierki oscylacyjne
   – wyrzynarki
   – inne narzędzia stolarskie (narzędzia miernicze, ściski, dłuta, młotki, wkrętaki, itp.)

   Przy pracy z narzędziami i elektronarzędziami obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania modyfikacji dostępnego sprzętu.

   Bardzo ważne!

   Przy pracy z wyrzynarką należy zachować szczególną ostrożność:
   – obowiązkowo korzystamy z okularów ochronnych
   – przed pracą należy związać włosy, sprawdzić czy nie posiadamy luźnych elementów ubioru, które może zostać wciągnięte przy pracy
   brzeszczot wkładamy i wyjmujemy zawsze przy wyłączonej wyrzynarce z prądu!
   – po zakończonej pracy z wyrzynarką zawsze odłączamy ją od źródła zasilania
   – przy podłączonej do prądu wyrzynarce nigdy nie dotykamy, nie przykładamy rąk i innych części ciała w okolice brzeszczota i miejsca pod płozami
   – wyrzynarkę zawsze obsługujemy obiema rękami, przy uprzednim mocnym zamocowaniu ciętego materiału do stołu warsztatowego

  6. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania i pracy z narzędzi oraz elektronarzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
  7. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności przy pracy z narzędziami i elektronarzędziami, a także zachowania zasad bezpieczeństwa korzystając z okularów ochronnych, masek przeciwpyłowych, stoperów i innych niezbędnych do wykonywanej pracy.
  8. Do dyspozycji uczestników pozostają również wszelkie materiały potrzebne do wykonywania prac w trakcie warsztatów stolarskich. Materiały te zostaną wskazane i przekazane uczestnikom w trakcie warsztatów.
  9. W trakcie warsztatów i pracy przy indywidualnym stanowisku należy dbać o porządek oraz komfort pracy innych uczestników.
  10. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i zaleceń prowadzących.
  11. Uwaga! W trakcie pobytu w pracowni obowiązuje bezwzględny zaraz korzystania z maszyn i narzędzi stolarskich innych, niż znajdujących się na stanowiskach warsztatowych, a w szczególności – pił stołowych, zagłębiarek, pilarek tarczowych i innych znajdujących się w pracowni, ale które nie są przeznaczone do pracy w trakcie warsztatów i w trakcie prac przy wynajętym stanowisku warsztatowym.
  12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób prowadzących.
  13. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań, dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń prowadzących w trakcie trwania warsztatów.
  14. Potwierdzenie uczestnictwa wpłatą oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Stan na dzień – 23 października 2015